Hành trình 1/4 thế kỷ đi tìm cha là liệt sĩ

"Suốt 25 năm đi tìm, tôi chỉ hi vọng cha tôi vẫn còn sống để được một lần nhìn thấy ông. Nhưng hi vọng đó chẳng thể thành hiện thực. Cha tôi đã hi sinh thật rồi…".
Mới nhất