video cùng chuyên mục

Hành lý ký gửi được sắp xếp lên máy bay như thế nào?

Thường xuyên ký gửi hành lý khi đi máy bay, nhưng bạn có biết hành lý của mình sẽ được sắp xếp như thế nào? Đoạn clip này sẽ cho bạn câu trả lời.