Hàng vạn cây cao su được giám đốc bán với giá rẻ.

Hàng vạn cây cao su được giám đốc bán với giá rẻ. (đọc thêm)