Hàng trăm phụ huynh đội nắng chờ con dự thi lớp 10 trường chuyên

Hàng trăm phụ huynh đội nắng chờ con dự thi lớp 10 trường chuyên (đọc thêm)