Hàng ngàn người Sài Gòn bốc thăm để được mua nhà ở Phú Mỹ Hưng

Hàng ngàn người Sài Gòn bốc thăm để được mua nhà ở Phú Mỹ Hưng (đọc thêm)