Hàng ngàn người khai báo y tế, đo thân nhiệt tại cửa ngõ Tây Nguyên

Ngày 5/4, chốt kiểm dịch Cai Chanh (tỉnh Đắk Nông) chính thức hoạt động. Hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía Nam được khai báo ngay từ cửa ngõ Tây Nguyên trước khi về nhà.
Mới nhất