Hải quan bất ngờ phát hiện hành khách giấu một con lợn quay trong hành lý

Chú chó trong đội cảnh khuyển đã đánh hơi và phát hiện thấy một con lợn quay được cất giấu rất kỹ trong vali của hành khách khi người này chuẩn bị nhập cảnh.
Mới nhất