Hai "cụ" cá bạch tạng ở chùa Pôthi Somrôn, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Hai "cụ" cá bạch tạng ở chùa Pôthi Somrôn, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Mới nhất