Hà Nội: Hơn 400 mét đường ì ạch thi công gần 3 năm chưa xong

Theo một cán bộ thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, dự án vẫn đang bị vướng ở công tác GPMB.
Mới nhất