Hà Nhuận Đông da diết trong "I remember I've loved before"

Hà Nhuận Đông da diết trong "I remember I've loved before". MV còn có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Từ Hy Viên.
Mới nhất