GS Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi đã bén duyên với chương trình mới ra sao?”

Sau 2 năm, GS Nguyễn Minh Thuyết và Ban soạn thảo đã ra mắt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhân dịp năm mới Canh Tý, ông trải lòng với PV Dân trí về những kỉ niệm khó quên khi thực hiện chương trình này. (đọc thêm)