Giới trẻ chi tiêu ra sao trong năm qua?

Khoản chi đáng giá nhất năm qua của giới trẻ là bao nhiêu?
Mới nhất