Giới thiệu Apple Watch 6 vừa ra mắt của Apple

Apple Watch Series 6 được ra mắt, với tính năng đo nồng độ oxy trong máu.
Mới nhất