“Giáo viên không được đánh học trò”

TS Trần Thị Mai Phương: Giáo viên không được đánh học trò - đó là yêu cầu cơ bản nhất trong luật. (đọc thêm)