Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kể về quá trình tiếp nhận bệnh

Mấu chốt thành công của ca 91 là sự tập trung trí tuệ quốc gia, ngành y tế đã huy động được mọi đội ngũ, tập trung toàn lực cho việc cứu chữa. (đọc thêm)