Giải pháp phòng tránh, hạn chế hậu quả mưa lũ mới chỉ ở báo cáo, nghị quyết!

(Dân trí) - Những năm gần đây, thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất đang là bài học, cảnh báo cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp phòng tránh, hạn chế hậu quả của không ít địa phương mới chỉ ở báo cáo, nghị quyết. (đọc thêm)