Giả câm, bỏ phương tiện để chống đối kiểm tra nồng độ cồn ở Hà Nội

Khi bị CSGT Hà Nội dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, có người bỏ xe chạy đi chỗ khác, có người chửi bới, không xuất trình giấy tờ, thậm chí... giả câm để bất hợp tác. (đọc thêm)