Gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia về "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"

Gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” với chủ đề: “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, chiều 11/11, tại Hà Nội. (đọc thêm)