video cùng chuyên mục

Gần 1.000 thanh niên Quảng Bình lên đường nhập ngũ

Năm 2021 số thanh niên nhập ngũ tại Quảng Bình đạt 100% chỉ tiêu, trong số 952 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội năm nay có 1 đảng viên, 949 đoàn viên.