Về trang chủ

Gần 1.000 thanh niên Quảng Bình lên đường nhập ngũ

Năm 2021 số thanh niên nhập ngũ tại Quảng Bình đạt 100% chỉ tiêu, trong số 952 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội năm nay có 1 đảng viên, 949 đoàn viên.
Dân trí
Đang xem
Gần 1.000 thanh niên Quảng Bình lên đường nhập ngũ
01:00

Gần 1.000 thanh niên Quảng Bình lên đường nhập ngũ

Mới nhất