video cùng chuyên mục

Erik với “Vũ điệu rửa tay”

Erik thực hiện clip “Vũ điệu rửa tay” để kêu gọi mọi người phòng tránh Covid-19 theo cách hiệu quả nhất.