video cùng chuyên mục

Ép trẻ em dưới 16 tuổi uống rượu bia bị xử phạt thế nào?

Theo khoản 1 Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về việc "cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia".