Đường hầm cao tốc xuyên qua hồ nước ở Trung Quốc

Đường hầm cao tốc dài hơn 10km, chạy xuyên qua hồ nước sẽ trở thành công trình dưới nước dài và rộng nhất của Trung Quốc. (đọc thêm)