Đường chưa làm xong đã hỏng, dân nghi xi măng kém chất lượng

Đường chưa làm xong đã hỏng, dân nghi xi măng kém chất lượng (đọc thêm)