Đường bê tông kém chất lượng, người dân nghi ngờ do xi măng

Đường bê tông kém chất lượng, người dân nghi ngờ do xi măng. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất, một số công trình sử dụng cùng loại xi măng cũng gặp tình trạng tương tự. (đọc thêm)