"Dũng sĩ diệt khuẩn" tham gia phòng chống Covid-19

"Dũng sĩ diệt khuẩn" là tên của máy sát khuẩn tay tự động do giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) chế tạo. Đây là sản phẩm góp phần phòng chống Covid-19.
Mới nhất