Dùng mũi kim tra tấn Galaxy S9

Trong lần thử thách đầu tiên, dùng mũi kim, Galaxy S9 đã vượt người "anh em" Galaxy S8 khi đến mức độ 7 mới thấy được những vết xướt. (đọc thêm)