Dùng màn giăng bẫy để bắt dế rừng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Sau khi dụ dế rừng ra khỏi hang, người thợ dùng chiếc màn để làm bẫy chờ sẵn ngay ngoài lỗ. Công việc này rất kỳ công nhưng cũng là nghề phụ, giúp tăng thu nhập cho người dân lúc nông nhàn.
Mới nhất