Dưa hấu được cả mùa lẫn giá trong thời điểm dịch Covid-19

Trong thời điểm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá dưa hấu vẫn đạt mức trên 6 ngàn đồng/kg, vụ dưa vừa qua lại được mùa khiến người nông dân tại Quảng Bình hết sức phấn khởi. (đọc thêm)