video cùng chuyên mục

Du khách ném tiền xu xuống đài phun nước Trevi

Tại đài phun nước Trevi nổi tiếng ở thành Rome, Italia, mỗi năm, các nhân viên thu dọn được khoảng 1,8 triệu USD (khoảng 41,4 tỷ đồng) tiền xu do du khách ném xuống.