Về trang chủ

Du khách hoảng hốt vì rồng robot bốc cháy

Tại công viên, bất ngờ, phần đầu rồng bùng cháy dữ dội. Robot hình rồng này là một phần của trưng bày theo chủ đề “Magic Kingdom” (Vương quốc phép thuật).
Dân trí
Đang xem
Du khách hoảng hốt vì rồng robot bốc cháy
02:08

Du khách hoảng hốt vì rồng robot bốc cháy

Mới nhất