Dự án "Nước uống tốt, sức khỏe vàng" hỗ trợ tư vấn sức khỏe

Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải tiếp tục triển khai Dự án "Nước uống tốt, sức khỏe vàng" giai đoạn 3 từ năm 2022 đến 2027. Người dân được bác sĩ tư vấn miễn phí về nước ion kiềm và sức khỏe.
Mới nhất