Dự án chậm tiến độ

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên nói về Dự án sân bay Long Thành chậm giải ngân vốn, dân tới chậm tiến độ khởi công (đọc thêm)