video cùng chuyên mục

Động đất 6 độ Richter tại Australia

Trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra gần thành phố Melbourne, Australia gây thiệt hại cho các tòa nhà và gây chấn động các bang lân cận.