Đông đảo vệ sĩ vây quanh Tom Cruise

Đông đảo vệ sĩ vây quanh Tom Cruise khi anh tới Pháp quảng bá phim mới.
Mới nhất