Đội Thăng Long thi Xạ thủ bắn tỉa - bài Kim tự tháp

Đội Thăng Long thi Xạ thủ bắn tỉa - bài Kim tự tháp chiều 31/8, đạt kết quả tốt. Kết quả tại thao trường, một thành viên đội đứng đầu bảng tổng sắp.
Mới nhất