"Đội sóng" hái rong trên đá nham thạch

Tay hái rong mứt, mắt luôn nhìn về phía biển đề phòng nguy hiểm từ những con sóng lớn. Những người phụ nữ làng biển Quảng Ngãi cần mẫn thu hoạch "lộc trời" kiếm thêm thu nhập ngày biển động.
Mới nhất