"Đội quân Ú oà" tiếp tục xuống đường - Hãy cẩn thận

Thêm một đoạn clip cho thấy sự "nguy hiểm" của "đội quân" này khi xuống đường, với đặc điểm nhận dạng là đi xe rất ít khi quan sát cẩn thận và dường như không hề sợ tai nạn, khi luôn sẵn sàng để người khác phải né tránh mình.
Mới nhất