Thứ hai, 11/12/2017 - 09:00

Câu chuyện giao thông

"Đội quân Ú oà" tiếp tục xuống đường - Hãy cẩn thận

Dân trí

Thêm một clip cho thấy sự "nguy hiểm" của "đội quân" này khi xuống đường, với đặc điểm nhận dạng là đi xe rất ít khi quan sát cẩn thận và dường như không hề sợ tai nạn, khi luôn sẵn sàng để người khác phải né tránh mình.

"Đội quân Ú oà" tiếp tục xuống đường - Hãy cẩn thận

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông

"Đội quân Ú oà" tiếp tục xuống đường - Hãy cẩn thận - 1
"Đội quân Ú oà" tiếp tục xuống đường - Hãy cẩn thận - 2