Độc đáo nghề làm bánh tổ truyền thống Quảng Nam

Bánh tổ là loại bánh truyền thống được người dân Quảng Nam làm vào dịp Tết để dâng lên bàn thờ gia tiên. Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết cổ truyền, nghề làm bánh tổ lại vào vụ.
Mới nhất