Độc đáo hàng loạt phòng nghỉ container tại các chốt kiểm dịch Covid-19

Hàng loạt phòng điều hòa làm bằng thùng container được lắp đặt tại các chốt kiểm dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào TP. Thái Nguyên, hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Mới nhất