video cùng chuyên mục

Đoàn xe công nông ùn ùn kéo vào phá rừng cộng đồng

Lợi dụng những ngày đầu năm, hơn chục chiếc xe công nông "ùn ùn" kéo vào cánh rừng cộng đồng xã Kon Chiêng (Mang Yang, Gia Lai) để khai thác gỗ trái phép.