Về trang chủ

Đoàn xe công nông ùn ùn kéo vào phá rừng cộng đồng

Lợi dụng những ngày đầu năm, hơn chục chiếc xe công nông "ùn ùn" kéo vào cánh rừng cộng đồng xã Kon Chiêng (Mang Yang, Gia Lai) để khai thác gỗ trái phép.
Dân trí
Đang xem
Đoàn xe công nông ùn ùn kéo vào phá rừng cộng đồng
02:32

Đoàn xe công nông ùn ùn kéo vào phá rừng cộng đồng

Mới nhất