video cùng chuyên mục

Đỗ Vinh Quang chia sẻ về thế hệ doanh nhân cha chú và thế hệ kế cận

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang chia sẻ góc nhìn về thế hệ doanh nhân cha chú và thế hệ trẻ.