Đỉnh cao cơ khí: Lắp ráp hoàn chỉnh động cơ máy bay từ 20.000 chi tiết!

Nói không quá khi gọi “động cơ máy bay” là kỳ quan của ngành cơ khí chế tạo, bởi để có thể hoạt động trơn trụ, bộ phận này đòi hỏi sự kết hợp một cách chính xác của trên dưới… 20.000 chi tiết! (đọc thêm)