Về trang chủ

Diễn viên Ngọc Lan: "Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào đàn ông"

"Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào đàn ông, bởi trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt. Chẳng qua duyên mình chưa tới, tôi chưa tìm được người đàn ông phù hợp với mình thôi", Ngọc Lan chia sẻ.
Dân trí
Đang xem
Diễn viên Ngọc Lan: "Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào đàn ông"
11:23

Diễn viên Ngọc Lan: "Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào đàn ông"

Mới nhất