Diễn viên Bảo Thanh "Về nhà đi con" mỏ màn trào lưu nhảy cổ vũ phòng dịch

Thông qua điệu nhảy trẻ trung, Bảo Thanh và các bạn thanh niên Thành đoàn Hà Nội muốn truyền tải thông điệp cổ vũ phòng, chống dịch Covid-19.
Mới nhất