video cùng chuyên mục

Đêm nghe tiếng mưa - Hồ Ngọc Hà

Đêm nghe tiếng mưa - bản hit đầu tiên của Hồ Ngọc Hà do Đức Trí sáng tác (Nguồn: Phương Nam Phim).