Về trang chủ

Để có được thân hình lý tưởng Lulu đã phải nỗ lực và kiên trì rất nhiều

Theo Lulu, nên chú ý đến cơ thể, đừng cố tập quá nặng ngay từ đầu. Tuy nhiên, đừng để cơ thể ở mãi một cường độ luyện tập vì nó sẽ quen với cường độ này và không có nhiều kết quả mới.
Dân trí
Đang xem
Để có được thân hình lý tưởng Lulu đã phải nỗ lực và kiên trì rất nhiều
00:12

Để có được thân hình lý tưởng Lulu đã phải nỗ lực và kiên trì rất nhiều

Mới nhất