Để có được thân hình lý tưởng Lulu đã phải nỗ lực và kiên trì rất nhiều

Theo Lulu, nên chú ý đến cơ thể, đừng cố tập quá nặng ngay từ đầu. Tuy nhiên, đừng để cơ thể ở mãi một cường độ luyện tập vì nó sẽ quen với cường độ này và không có nhiều kết quả mới.
Mới nhất