Đâu là phương pháp đối phó với dịch cúm hiệu quả nhất?

Cùng giải mã từng phương pháp đang được sử dụng để phòng, chống bệnh cúm mùa phổ biến hiện nay, từ đó bạn sẽ có được câu trả lời về cách bảo vệ bản thân hiệu quả nhất trước dịch bệnh này. (đọc thêm)