Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định, nhạc Việt trông chờ vào sự nổi lên của Sơn Tùng thì không thể phát triển.

Đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ rằng, nhạc Việt nếu chỉ trông chờ vào sự nổi lên của Sơn Tùng thì không thể phát triển. (đọc thêm)