Về trang chủ

Đàn trâu nhởn nhơ rũ chất thải trên kênh dẫn vào nguồn nước sạch Hà Nội

Đúng ngày này một năm trước, Hà Nội xảy ra cuộc khủng hoảng nước sạch, cuốn theo cả trăm nghìn người vào vòng xoáy đảo lộn cuộc sống...
Dân trí
Đang xem
Đàn trâu nhởn nhơ rũ chất thải trên kênh dẫn vào nguồn nước sạch Hà Nội
03:55

Đàn trâu nhởn nhơ rũ chất thải trên kênh dẫn vào nguồn nước sạch Hà Nội

Mới nhất